Działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

Akademicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Credo”

W 2009 r. na Politechnice Białostockiej odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Ich owocem stała się grupa modlitewna. Początkowo spotykała się ona w Seminarium Duchownym i wspierana była przez kleryków. W jej tworzenie zaangażował się ks. Rafał Koptas, ks. Krzysztof Herman i ks. Andrzej Borzozowski.

Obecnie, w Duszpasterstwie Akademickim Archidiecezji Białostockiej proponuje spotkania modlitewne i doświadczenie wspólnoty, która pragnie poznawać Jezusa, żyć Jego Ewangelią i głosić ją innym.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w Sali nr 12 przy zakrystii Katedry przy ul. Kościelnej. Liderem Wspólnoty jest Urszula Krysiuk, zaś opiekunem ks. Adam Siegieniewicz.